Odborná firma pro obnovu komínů v certifikované kvalitě firmy Schiedel

Kódování češtiny:
WIN-1250 | ASCII


REKONSTRUKCE

Obnova komínů, spol. s r.o. je systém obnovy komínů, zahrnující veškeré práce spojené s navrhováním a prováděním spalinových cest a to jak v novostavbách, tak i při rekonstrukcích budov a to od kotelen v rodinných domcích s malými výkony do 50 kW., až po kotelny velkých několikamegawatových výkonů. Na návrhy a provádění spalinových cest - odtahů spalin od hrdla spotřebiče až po ústí komína nad střechou, jsou z hlediska bezpečnosti oprávněně kladeny vysoké nároky.

I proto je náš systém obnovy a stavby nových komínů neustále vyvíjen a využívá nejnovější poznatky a materiály. Kvalitní provádění montáží a vývoj technologií zaručuje vysoká odbornost všech pracovníků, kteří jsou do systému zapojeni. Jeden z nejdůležitějších článků celého systému je komínová fréza umožňující zvětšení vnitřního průřezu komínového průduchu bezprašnou metodou a bez nutnosti bourání komínového zdiva. Vložkování, které provádíme, splňuje normy ČSN a EN a požadavky zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Kromě běžně používaných materiálů jako jsou komínové vložky z hliníku a z nerezové oceli používáme pro vložkování i ty nejmodernější a nejspolehlivější materiály jako jsou např.:

Tenkostěnné keramické komínové vložky Schiedel KERANOVA nebo komínové vložky zvlášť vhodné pro kondenzační kotle - umělá hmota Schiedel PROGAS a PROGASFLEX. Při rekonstrukcích i stavbách komínů nových jsou v systému používány i keramické komínové vložky Schiedel UNI.

Nedílnou součástí systému je i technické poradenství - provádění výpočtů průměrů a délky komínů i návrhy a realizace kouřovodů. Vybavení firmy umožňuje provádět všekeré práce ve spádové oblasti jejího sídla a práce většího rozsahu včetně prací speciálních - např. frézování komínů pak po celém území ČR a to i prostřednictvím spolupracujících firem.


Frézování komínů:
Frézování komínů je efektivní a výhodná technologie všude tam, kde je nutné zrekonstruovat komín tak, aby jeho vnitřní světlost po vložkování byla minimálně stejná, jako byla vnitřní světlost komína původního.
Oproti jiných známým technologiím (rozbourání jedné stěny komínového tělesa a jeho následné vyvložkování, nebo vybourání celého komínového tělesa a stavba komína nového) je to metoda daleko efektivnější a někdy dokonce i jediná možná. Proto se dá říct, že pro zákazníka má frézování komínu vysokou užitnou hodnotu.


Vložkování komínů:
Vložkování kominů je způsob provádění rekonstrukcí komínů, který je pro své výhody nejvíce rozšířen. Jiné metody např. vymazávání temlem apod., se vzhledem ke svým nevýhodám neprovádí.

Keramika - šamotové komínové vložky:
V našem systému používáme komínové keramické (šamotové) vložky firmy Schiedel.
KERANOVA - tenkostěnné keramické komínové vložky se zárukou 30 let
UNI (UNISAN) - klasické šamotové komínové vložky. V případě jejich použití při provádění rekonstrukcí poskytuje výrobce záruku 10 let.

Umělá hmota PROGAS a PROGASFLEX:
Tyto komínové vložky jsou zvlášť vhodné pro odtah spalin od kondenzačních kotlů na plynná paliva. Jsou vyrobena z PVDF (polyvinylfluorid) a díky svým vlastnostem jsou používány i ve vysoce agresivním prostředí.

Kovové komínové vložky:
Podle ustanovení zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a ČSN změně 2/1999 jsou pro vložkování komínů kovovými vložkami závazně určeny druhy a tloušťky materiálů, které je možno pro spotřebiče na dané druhy paliv použít. Každý materiál má svůj účel a je ho možno použít pro přesně určené spotřebiče. Proto Vám naše společnost nabízí pouze následující, těmto platným pravidlům odpovídající materiál.

Pro spotřebiče v tzv. suchém provozu - při provozu spotřebiče nevzniká v komínovém průduchu kondenzát-jsou to:
- pro plyn
Komínové vložky z hliníkové plechu rovné a ohebné tl. od 0,5 mm.
Komínové vložky z korozivzdorné oceli tř. 17241 nebo 17348 rovné a ohebné
pro LTO a dřevoplyn
Komínové vložky z korozivzdorné oceli tř. 17348 rovné i ohebné
pro pevná paliva
Komínové vložky z korozivzdorné oceli tř. 17348 rovné i ohebné

Pro spotřebiče v tzv. vlhkém provozu - při provozu spotřebiče vzniká v komínovém průduchu kondenzát-jsou to:
pro plyn
Komínové vložky z korozivzdorné oceli tř. 17348 rovné i ohebné
pro ostatní druhy paliv
Komínové vložky z korozivzdorné oceli tř. 17348 rovné

© 2001-2006 Obnova komínů, spol. s r.o. a ESC