Odborná firma pro obnovu komínů v certifikované kvalitě firmy Schiedel

Kódování češtiny:
WIN-1250 | ASCII


FRÉZOVÁNÍ

Do doby než bylo možné díky technologii frézování komínů zvětšit vnitřní světlost stávajícího komínového průduchu, bylo mnoha zákazníkům znemožněno vybrat si způsob topení. Každý spotřebič má totiž své specifické požadavky a na odtah paliv. V případě, že vnitřní světlost komínového průduchu neumožňovala provést jeho vyvložkování tak, aby dokázal bezpečně odvést spaliny od daného spotřebiče do volného ovzduší, zbývalo následující. Vzdát se myšlenky na výměnu, případně na koupi nového spotřebiče, nebo rozbourat komín po celé jeho výšce, provést vyvložkování a znovu komín zazdít. To se samozřejmě neobešlo bez zásadních potíží.

Komínová fréza dokáže zvětšit vnitřní průřez komínového průduchu, aniž by bylo nutné komín rozbourat. Při frézování nedojde díky používané technologii ke znečištění vnitřních prostor budovy. Všechny stávající otvory v plášti komína se zakryjí a ve spodní části se do komínového průduchu napojí průmyslový vysavač, který prach vzniklý frézováním odsává. Z hlediska statiky komínového tělesa a z hlediska dodržení ustanovení ČSN a EN je možné odebrat pouze určitou část komínového obvodového pláště. Je to zhruba 1/3 jeho tloušťky. Každý vyfrézovaný komín je nutno vyvložkovat. Konstrukce frézy umožňuje provést rozšíření i uhýbaného komínového průduchu. Úhyb však musí být pouze takový, aby umožňoval průchod tělesa frézy. Pokud je úhyb komína neprůchodný (je příliš ve velkém úhlu), je frézovaní možné za předpokladu, že v místě úhybu se vybourá tzv. manipulační otvor.

Konstrukce komínové frézy neumožňuje vrtání otvorů tam, kde nejsou. Umožní pouze rozšíření otvorů komínových průduchů stávajících.

Doba vyfrézoavání komína je závislá na vlastnostech frézovaného materiálu a jeho množství. Z dlouholetých zkušeností vyplývá, že za 1 hodinu se vyfrézuje asi 0,5-2 m komína. Toto množství zcela závisí na druhu materiálu, ze kterého vnitřní část komínového průduchu je. Frézování hydraulickou frézou umožňuje rozšiřování komínových průduchů v podtstatě ve všech běžně používaných materiálech. Běžné komíny z cihel či betonu lze frézovat zcela bez potíží. Další materiály - např. osinkocement a šamot se frézují rovněž. Z praxe víme, že frézovat nelze kameninové roury a plech - t.j. kanalizační roury či silnostěnné ocelové roury.

Frézování komína je efektivní a výhodná technologie všude tam, kde je nutné zrekonstruovat komín tak, aby jeho vnitřní světlost po vložkování byla minimálně stejná jako byla vnitřní světlost komína původního.

Oproti jiným známým technologiím (rozbourání jedné stěny komínového tělesa a jeho následné vyvložkování nebo vybourání celého komínového tělesa a stavba komína nového) je to metoda daleko efektivnější a někdy dokonce i jediná možná. Proto se dá říct, že pro zákazníka má frézování komína vysokou užitnou hodnotu.

© 2001-2006 Obnova komínů, spol. s r.o. a ESC